Saturday, September 18, 2021

TỰ XUẤT BẢN SÁCH VÀ MỘT DOANH NGHIỆP CÓ THỂ TỰ XUẤT BẢN SÁCH TẠI HOÀNG GIA? 

Tự xuất bản sách và một doanh nghiệp có thể tự xuất bản sách tại Hoàng Gia? 


Thứ nhất, chúng ta cần hiểu về thế nào được gọi là tự xuất bản sách và thứ hai là một doanh nghiệp có thể xuất bản sách hay tại Hoàng Gia không? Tự xuất bản sách là một  từ tiếng Anh được gọi là “self- publishing’”. Nó ra đời cùng với một phong trào gọi là self-help. Những quyển sách tự xuất bản khác trên thế giới thường đến từ những tác giả self-help. Tự xuất bản sách không có nghĩa là một tác giả sẽ làm hết các công đoạn, nó có nghĩa là tác giả sẽ tự chịu trách nhiệm một trong các việc xuất bản nên quyển sách của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc những tác giả tự do hay tác giả viết sách trong lĩnh vực self-help thường tham gia vào ngành công nghiệp này ngay từ thời kỳ đầu. Đó cũng là những tác giả tự lực và giúp cho những người khác tự lực, cho nên người ta gọi là self-publishing.
Trên thế giới, đặc biệt là tại Kindle của Amazon, còn có một định nghĩa là direct-publishing -  hay xuất bản trực tiếp. Xuất bản trực tiếp có nghĩa là xuất bản từ tác giả trực tiếp đến người đọc, trực tiếp đến khách hàng. Tất cả những quy trình đó không phải chỉ là trực tiếp, bởi vì nó cần công nghệ để đưa đến cho độc giả. Không phải trực tiếp mà cần phải có công nghệ qua xuất bản sách thì mới đưa quyển sách đó đến được với thị trường.Nhưng chung quy lại, tại Hoàng Gia, chúng tôi gọi là xuất bản sách hiện đại, khác với xuất bản sắc truyền thống. Tại sao được gọi là xuất bản sách hiện đại? Xuất bản sách hiện đại là một  quy trình tương ứng với ngành công nghiệp “kinh doanh gắn liền với kinh doanh”. Thật ra, quy trình nào cũng kinh doanh cả, nhưng trong ngành công nghiệp cũ, việc xuất bản sách chỉ gồm những công ty họ kinh doanh và công ty phát hành sách mới kinh doanh được sách. Còn những tác giả giống như những nhà chuyên môn, và họ chỉ được hưởng đâu đó khoảng 8% đến 10%/tác phẩm. Những tác giả là những nhà chuyên môn chứ không phải là những nhà kinh doanh hoặc là những doanh nhân. Đó được gọi là quy trình xuất bản sách truyền thống.Quy trình xuất bản sách truyền thống được bao trùm bởi một công ty, chịu sự kiểm soát chặt của nhà nước và nó không phải là xuất bản sách tự do. Quy trình xuất bản sách hiện đại là quy trình xuất bản sách tự do, tác giả có thể xuất bản quyển sách của mình đi ra bên ngoài. Và nó là lý do tại sao Hoàng Gia cung cấp một  giải pháp một  tác giả tự xuất bản sách với quy trình xuất bản sách hiện đại.

(Hanna - Royal Reporter)

 

Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

Hotline: 0902467524 

Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com 

Website: www.trantrungkien.com – www.hoixuatban.com