Friday, September 22, 2023

Tự xuất bản sách? Làm thế nào để tự xuất bản sách? Quy trình Xuất bản sách Hoàng Gia!

Tự xuất bản sách? Làm thế nào để tự xuất bản sách? Quy trình Xuất bản sách Hoàng Gia!

Tất cả chúng ta đều có ước mơ trở thành một Tác giả. Có hai hình thức được gọi là sự biểu hiện vai trò trở thành Tác giả bên trong chúng ta. Đó chính là, thứ nhất chúng ta trở thành Tác giả - Nhà sáng tạo của cuộc đời mình, và thứ hai – chúng ta khởi nghiệp – kinh doanh – và trở thành nhà sáng tạo nên tổ chức – thông qua việc sáng tạo nên sản phẩm và cung cấp giá trị của sản phẩm đến với con người. Và đó là lý do tại sao, việc trở thành một Tác giả - là con đường cũng như nguyện vọng bên trong của tất cả chúng ta.

Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ với bạn một phương thức để bạn có thể trở thành Tác giả ngay bây giờ (#Act_Now) – đồng thời hiện thực ước muốn Trở thành Tác giả - với một quyển sách được xuất bản, và đó chính là phương thức để chúng ta hiện thực hóa được ước muốn trở thành Tác giả ngay bây giờ (#Self_Authoring). Và con đường đó chính là con đường tự xuất bản sách – với phương thức xuất bản sách thành công, được gọi là Quy trình Xuất bản sách Hoàng Gia (Royal Publishing Process).

Sau đây là 5 lợi ích của phương thức Tự xuất bản sách (#Self_Publishing) – là con đường để bạn xuất bản sách thành công, và trả lời được câu hỏi làm thế nào để tự xuất bản sách với Quy trình Xuất bản sách Hoàng Gia!

Thứ nhất, Tự xuất bản sách – là phương thức khác biệt so với Quy trình Xuất bản sách truyền thống!

Quy trình Xuất bản sách truyền thống với những hình thức và thủ tục khác nhau, được đơn giản nhất trên con đường Tự xuất bản – và điều đó có nghĩa là với con đường Tự xuất bản sách – bạn hoàn toàn có thể tự trở thành Tác giả thành công, với bất kỳ mục đích hữu ích nào phục vụ cho con người và cho mỗi người. Nói cách khác, đại lộ để trở thành Tác giả là rộng mở, và thông qua đó bạn có thể hiện thực hóa ước muốn trở thành Tác giả - Nhà sáng tạo thực sự của cuộc đời mình.

Thứ hai, Tự xuất bản sách – không có nghĩa là bạn phải làm tất cả mọi thứ liên quan đến xuất bản sách, mà thực chất là bạn “không cần phải làm gì” – để quyển sách được xuất bản.

Nói điều này nghe có vẻ nghịch lý, nhưng nó chính là sự thật về Tự xuất bản sáchTự xuất bản sách không có nghĩa là bạn phải làm mọi thứ - để quyển sách được xuất bản (hoặc nếu bạn muốn – thì bạn có thể làm mọi thứ), mà thực chất là bạn không cần phải làm gì để quyển sách được xuất bản. Và điều này có nghĩa là, bạn chỉ cần thực hiện được thứ quan trọng nhất của con đường xuất bản sách – đó chính là thấu hiểu về sức mạnh của kinh doanh – và kinh doanh sách thì mọi phần còn lại sẽ được lo liệu. Và đó là ý nghĩa thực sự của “Tự xuất bản sách” (#Self_Publishing) đúng nghĩa.

Thứ ba, Tự xuất bản sách – là con đường đơn giản để hiện thực hóa ước mơ trở thành Tác giả của bạn, nhưng đó không phải là con đường dễ dàng.

Tự xuất bản sách – Trở thành Tác giả, là con đường đơn giản – nhưng không phải là con đường dễ dàng. Bởi vì “đơn giản” và dễ dàng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bạn vẫn phải làm một số việc (hoặc rất nhiều việc) để quyển sách của bạn được ra đời một cách đúng mục đích, đồng thời để quyển sách trở nên “hữu ích” – có giá trị đối với mọi người, thì điều quan trọng nhất đó chính là bạn cần phải thực hiện những phương thức để “lưu thông” quyển sách của bạn đến với mọi người. Nói cách khác, đây chính là con đường của khởi  nghiệp – kinh doanh, với sức mạnh tự thân.

Thứ tư, Tự xuất bản sách – là con đường phi truyền thống nhưng lại có sức mạnh nhất đối với mọi con đường truyền thống khác.

Nói cách khác, mặc dù tự xuất bản sách là phi truyền thống – tức là không theo chuẩn mực truyền thống (đã có), nhưng nó có nghĩa là cần phải tuân theo mọi cách thức mà mô hình xuất bản sách truyền thống yêu cầu. Và điều đó có nghĩa là, bạn cần phải làm hầu hết các thủ tục – quy trình – cũng như thực hiện mọi thứ theo “yêu cầu” của một quyển sách được xuất bản – theo mô hình truyền thống. Vậy nên, đó chính là sức mạnh của mô hình xuất bản sách phi truyền thống – tự xuất bản, chứ không phải là không tuân thủ những quy định của mô hình xuất bản sách truyền thống.

Thứ năm, nhưng chưa phải là cuối cùng, đó chính là Tự xuất bản – mang đến cho bạn trải nghiệm của sức mạnh về sự tự do – cũng như đeo đuổi những ý tưởng lớn trên con đường trở Tác giả thực sự.

Trở thành Tác giả - và cống hiến những giá trị to lớn cho con người – với sức mạnh đến từ bên trong chính mình thì ai cũng mong muốn, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Vậy nên, con đường tự xuất bản sách – với sức mạnh đến từ sự tự do – có thể cung cấp cho bạn ý tưởng cũng như lộ trình thực hiện được những ước mơ lớn trong cuộc đời mình, chinh phục những nấc thang lớn khác, đặc biệt là con đường tri thức – con đường kinh doanh – con đường thịnh vượng – cũng như hiện thực hóa sức mạnh sáng tạo đến từ bên trong chính bạn. Và đó chính là sức mạnh thực sự của giá trị về sáng tạo – về sự tự xuất bản sách – cũng như giá trị cho mô hình kinh doanh sách có thể giúp bạn trở thành những nhân vật quan trọng cho thế hệ hiện tại – và mai sau.

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ Hotline: 0777 1428 34 (Mr. Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn Tác giả)

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.nethoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.comwww.thegioidocsach.com

///---

Wednesday, September 20, 2023

Cách xuất bản sách? Làm thế nào xuất bản sách thành công? Quy trình Xuất bản sách Hoàng Gia

Cách xuất bản sách? Làm thế nào xuất bản sách thành công? Quy trình Xuất bản sách Hoàng Gia


Một trong những lý do quan trọng để bạn có thể bắt đầu với cách xuất bản sách thành công, đó chính là con đường xuất bản sách thành công thực sự mang lại giá trị cho chính bạn, và những người độc giả. Thế giới được phát triển thông qua những Tác giả, và bạn đang ở trong một giai đoạn mà con đường trở thành Tác giả có thể được hiện thực một cách đơn giản nhất.

Lý do cho sự ra đời của Tác phẩm có thể có nhiều lý do khác nhau, và đó cũng là lý do bạn tìm kiếm cách xuất bản sách, cũng như làm thế nào để xuất bản sách thành công. Tuy nhiên, có 5 lý do sau đây chính là cơ sở định hình cho việc xuất bản quyển sách thành công, với con đường thành công từ xuất bản sách hiệu quả.

Thứ nhất, xuất bản sách với mục đích – khoa học và phát triển con đường hiện thực hóa một lý thuyết khoa học thay đổi cuộc sống của con người!

Một cách xuất bản sách hiệu quả đầu tiên, đó chính là bạn có thể phát triển một sức mạnh từ Lý thuyết khoa học – một con đường hiệu quả để thay đổi chất lượng cuộc sống của con người, kinh doanh, cá nhân, và nhân loại. Mỗi khi nhân loại có một Lý thuyết khoa học ra đời – để giúp con người nhìn nhận lại chính xác Vũ trụ - Thế giới – Thế giới quan, thì nhân loại có sự thay đổi vượt bậc về trí tuệ và nhân sinh quan. Cách xuất bản sách thành công – sẽ hỗ trợ nhiều nhất cho Tác giả thành công – với Lý thuyết khoa học hiệu quả.

Thứ hai, xuất bản sách với mục đích – Phát triển Thương Hiệu Kinh doanh – Thương hiệu Cá nhân – và Thương hiệu Sản phẩm!

Cách xuất bản sách hiệu quả thứ hai, đó chính là giúp Tác giả Phát triển Thương hiệu Kinh doanh – Thương hiệu cá nhân – Thương hiệu Sản phẩm, đồng thời kinh doanh một cách thành công và hiệu quả. Con đường kinh doanh hiệu quả, là con đường phát triển thương hiệu – định hình thương hiệu và đưa thương hiệu trở thành thương hiệu đỉnh cao. Xuất bản sách thành công là cách thức hiệu quả để bạn làm những điều đó một cách hiệu quả hơn bao giờ hết.

Thứ ba, xuất bản sách với mục đích – Kinh doanh!

Bản chất của Kinh doanh là “khoa học”, và khoa học của kinh doanh là khoa học về quản trị và phát triển con người. Nói cách khác, khoa học kinh doanh là “khoa học giải quyết vấn đề” – với mục đích phát triển con người lên một tâm cao mới. Và về bản chất, đó chính là môn khoa học giúp con người giải quyết vấn đề hiệu quả. Vậy nên, để có thể kinh doanh thành công thì việc lưu thông – truyền thông và truyền bá thông điệp là con đường hiệu quả hơn bao giờ hết. Và đó cũng là lý do tại sao việc xuất bản sách là con đường hiệu quả để bạn truyền bá thương hiệu thành công. Cách xuất bản sách hiệu quả - với Quy trình Xuất bản sách Hoàng Gia – mang đến cho bạn trải nhiệm về sự khác biệt mà mô hình kinh doanh sách mang lại, có thể giúp bạn kinh doanh tốt hơn, đồng thời trải nghiệm công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất mọi thời đại – Tiếp thị kinh doanh thông qua phát hành sách.

Thứ tư, xuất bản sách với mục đích – Tiếp thị!

Bản chất của tiếp thị là truyền thông – lưu thông sản phẩm cho con người. Và bản chất của truyền thông – lưu thông sản phẩm cho con người, đó chính là chia sẻ một thông điệp có giá trị. Mức độ thành công của một thông điệp có giá trị không chỉ thuộc về “chiều ngang – và chiểu rộng” của thông điệp, mà còn thuộc về “chiều dọc – và chiều sâu” của thông điệp được chia sẻ. Nói cách khác, thông điệp đến được nhiều người hay không phụ thuộc vào “chiều rộng – và chiều ngang” của thông điệp, nhưng thông điệp đến được với con người một cách bền vững – lâu dài hay không phụ thuộc vào “chiều dọc – và chiều sâu” của thông điệp. Cách xuất bản sách thành công giúp bạn truyền bá thông điệp có chiều sâu và đi cùng với năm tháng.

Thứ năm, xuất bản sách với mục đích – bán hàng!

Một quyển sách không chỉ có thể giúp bạn tiếp thị thành công, mà cũng có thể giúp bạn bán hàng thành công. Và đó chính là con đường hiệu quả để bạn kinh doanh thành công thực sự trong kỷ nguyên mới. Và điều đó có nghĩa là, cách xuất bản sách hiệu quả không chỉ mang đến giải pháp để bạn truyền bá thông điệp một cách khoa học – phát triển thương hiệu thành công – kinh doanh thành công – tiếp thị thành công, mà còn có thể giúp bạn bán được hàng hiệu quả. Sức mạnh của một quyển sách có thể giúp bạn bán được hàng, đó chính là khoa học của sách – một con đường kinh doanh hiệu quả với phát hành sách, đồng thời sử dụng cuốn sách như là công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất và là phương thức gia tăng thu nhập hiệu quả nhất.

Quy trình xuất bản sách Hoàng Gia với cách xuất bản sách thành công, có thể là con đường hiệu quả để bạn thực hiện được ước mơ của mình. Và điều này hoàn toàn có thể được thực hiện một cách hiệu quả - để bạn trở thành Tác giả thành công.

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ Hotline: 0777 1428 34 (Mr. Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn Tác giả)

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.nethoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.comwww.thegioidocsach.com

///---

Dịch vụ xuất bản sách là gì? Và làm thế nào để bạn xuất bản sách thành công?

Dịch vụ xuất bản sách là gì? Và làm thế nào để bạn xuất bản sách thành công?Mỗi người trong chúng ta đều có một cuốn sách bên trong mình, và điều đó có nghĩa là chúng ta cần đưa chúng ra bên ngoài theo cách này hay cách khác. Quy trình xuất bản sách là một quy trình phức tạp và vì thế có một phương thức để bạn có thể xuất bản sách thành công, đó chính là tự xuất bản sách.

Tự xuất bản sách là hình thức bạn có thể “đầu tư xuất bản sách” – với mong muốn đưa quyển sách từ bên trong của mình đi ra bên ngoài, và chịu trách nhiệm cho hầu hết mọi thứ liên quan đến hoạt động “kinh tế - kinh tài – kinh doanh – kinh tế tri thức – và kinh nghiệm” – trong quá trình lưu thông của quyển sách đó.

Dịch vụ xuất bản sách, được ra đời để hỗ trợ bạn trở thành một tác giả thông qua con đường xuất bản sách và tự xuất bản sách thành công. Và điều đó có nghĩa là, bạn là nhà đầu tư cho quyển sách được xuất bản của mình, đồng thời là người kinh doanh tác phẩm của mình. Còn mọi thứ liên quan đến sản xuất tác phẩm – thì đã có bên “Dịch vụ xuất bản sách” chăm lo phần đó.

Vậy nên, con đường kinh doanh và khởi nghiệp của bạn đã hoàn toàn dễ dàng. Vì giờ đây, quá trình “sản xuất sản phẩm” đã được đối tác – Dịch vụ Xuất bản sách “chăm lo” phần đó. Và việc của bạn, là trở thành nhà kinh doanh – cho tác phẩm của mình thành công.

Quá trình xuất bản sách thành công – phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng yếu tố cốt lõi đã được giải quyết. Đó chính là quy trình xuất bản sách – để một quyển sách được ra đời.

Vậy nên, phần việc còn lại của bạn chính là trở thành một nhà kinh doanh thành công.

Có 5 thứ mà một quy trình xuất bản sách – Dịch vụ xuất bản sách, có thể giúp bạn xuất bản quyển sách của mình thành công.

Thứ nhất, đó là giúp bạn làm “kinh tế” với tác phẩm được xuất bản sách của mình!

Bất kỳ hoạt động nào – dù đó là hoạt động Giáo dục, Xuất bản, Truyền thông, Thông tin, Văn hóa… thì hoạt động Kinh tế - chính là hoạt động thực sự để mô hình đó có thể “tồn tại” và phát triển hay không? Vậy nên, bản chất của hoạt động tự xuất bản – với dịch vụ xuất bản sách, đó chính là giúp bạn làm kinh tế từ tác phẩm được xuất bản của mình.

Thứ hai, đó chính là giúp bạn làm “kinh tài” với tác phẩm được xuất bản của mình – thông qua con đường tự xuất bản sách – với Dịch vụ xuất bản sách!

Điều đó có nghĩa là, hoạt động xuất bản sách – tự xuất bản sách – với Dịch vụ xuất bản sách, sẽ giúp bạn tạo ra “tài chính” cho chính mình, thông qua hoạt động kinh tế - trước khi tác phẩm được xuất bản – và sau đó là hoạt động kinh doanh – sau khi tác phẩm được xuất bản.

Thứ ba, đó chính là giúp bạn làm “kinh doanh” với tác phẩm được xuất bản của mình – thông qua con đường tự xuất bản sách – với hoạt động Dịch vụ Xuất bản sách!

Kinh doanh – đó chính là hoạt động phân phối tác phẩm đến với mọi người, và thông qua con đường đó bạn có được “thu nhập” thực sự. Và hiệu quả của mô hình kinh tế - kinh tài – với con đường xuất bản sách, tự xuất bản sách – đã được chứng minh là có giá trị - hữu ích cho cộng đồng. Và gia tăng giá trị cho con người, xã hội lên rất nhiều.

Thứ tư, đó chính là giúp bạn làm “kinh tế tri thức” với tác phẩm được xuất bản của mình – thông qua con đường tự xuất bản sách – với hoạt động Dịch vụ Xuất bản sách!

Điều đó có nghĩa là, xuất bản sách – tự xuất bản sách – và kinh doanh trong lĩnh vực xuất bản sách của chính bạn, đó chính là con đường của ngành “kinh tế tri thức”. Trong tất cả những hoạt động tạo ra tài chính thực sự của con người, thì “kinh tế tri thức” là ngành kinh doanh thực sự có giá trị cho con người, xã hội và thế giới. Đó là ngành công nghiệp mang lại giá trị lợi nhuận cho cá nhân và cộng đồng hơn bao giờ hết. Giải pháp xuất bản sách – với con đường tự xuất bản sách – và Dịch vụ Xuất bản sách – giúp cho bạn “sản xuất tri thức” và thông qua đó tham gia vào một mô hình kinh doanh có giá trị nhất hành tinh, đó chính là “kinh tế tri thức”.

Và thứ năm, đó chính là kinh nghiệm – từ chính bạn, có thể hiện thực hóa được ước muốn trở thành Tác giả - và đi cùng với con đường này, để thành công thực sự.

Nói cách khác, KINH NGHIỆM – KINH SÁCH – và SÁCH, đóng một vai trò quan trọng cho nền văn minh của loài người, và vì thế - bạn hoàn toàn có thể chia sẻ kinh nghiệm – kiến thức – kỹ năng – chuyên môn của mình đến với con người, và từ đó tạo nên những quyển sách có giá trị thực sự thành công, và để đời.

Hiệu quả của con đường kinh doanh sách, với giá trị được lưu thông ra bên ngoài từ kinh nghiệm của bạn là vô cùng hữu ích. Dịch vụ xuất bản sách – với Quy trình xuất bản sách Hoàng Gia sẽ giúp bạn đạt được sự thành công trên con đường xuất bản sách của mình. Từ đó, tạo nên bước ngoặt cho cuộc đời bạn của bạn, để hoàn thành một ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình – TRỞ THÀNH TÁC GIẢ THÀNH CÔNG – từ con đường kinh doanh sách – tự xuất bản sách – với Quy trình xuất bản sách Hoàng Gia.

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ Hotline: 0777 1428 34 (Mr. Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn Tác giả)

+ ZALO: 090 1312118 (Hoàng Gia – Hội Tác giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien

+ Website: www.hoixuatban.com

///---