Wednesday, August 4, 2021

ĐĂNG KÝ XUẤT BẢN SÁCH QUA ONLINE CÓ ĐƯỢC KHÔNG? QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ XUẤT BẢN SÁCH TỰ ĐỘNG TOÀN QUỐC

 Đăng ký xuất bản sách qua online thách thức hay cơ hội

 

Đăng ký xuất bản sách Online liên quan đến các hình thức và thủ tục. Về cơ bản, ngày nay, với các phương pháp xuất bản sách để đăng ký qua online hoàn toàn có thể tự động hóa 100%. Về một góc độ nào đó, ta hình dung một điều, quy trình xuất bản sách truyền thống gặp rất nhiều rắc rối và hầu hết là từ offline. Thậm chí, các tổ chức và các cơ quan nhà nước thì hoàn toàn làm việc offline. Ví dụ, đăng ký giấy phép xuất bản cần phải làm việc offline, hay đăng ký bản quyền tác giả cũng cần phải làm việc offline.

 


Nhưng tại Hoàng Gia, chúng tôi tạo ra một  cơ hội để tất cả các tác giả đều có thể đăng ký xuất bản sách chỉ cần qua online, qua email. Ví dụ qua các địa chỉ mail như: xuatbansachhoanggia@gmail.com hoặc hoixuatban@gmail.com. Tại sao có thể làm được điều đó? Chúng tôi làm được bởi vì, hầu hết những thủ tục còn lại với vấn đề về dịch vụ, chúng tôi đã có cơ sở hạ tầng cần thiết. Ngoài ra là một nền tảng trong suốt nhiều năm qua, hoàn toàn có thể hỗ trợ tác giả xuất bản sách thành công.

 

Thực ra, không chỉ về vấn đề về đăng ký xuất bán sách mà tất cả các thủ tục còn lại, bao gồm hầu hết những thủ tục chế bản, tác phẩm, tác giả hoặc là đăng ký vấn đề xuất bản thì công ty đều có thể hỗ trợ gần như 100%. Vậy nên những công tác liên quan đến đăng ký xuất bản sách online hoàn toàn có thể thực hiện một cách hiệu quả. Tại Hoàng Gia, chúng tôi đã có kinh nghiệm hơn 7 năm làm công tác này cho hơn 200 tác giả. Và vì lý do đó, chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ tác giả đăng ký và sử dụng các phương thức hiệu quả để đăng ký xuất bản sách online thành công.

 

Ở một mức độ nào đó, việc xuất bản sách liên quan đến thủ tục, các văn bản về pháp lý, những giấy tờ và những yếu tố khác. Vì vậy, nếu như bạn muốn vượt qua   giới hạn, tức là vượt qua rào cản về các thủ tục, bạn có thể gửi email qua các đơn vị tại Hoàng Gia, như là email xuatbansachhoanggia@gmail.com, hoặc là email hoixuatban@gmail.com, hoặc trantrungkien@danhnhan.net. Hãy gửi tất cả các thông tin vào đó để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn xuất bản sách thành công. Đừng ngần ngại vì tất cả đã có Hoàng Gia!

(Hanna - Royal Reporter)

 

Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

Hotline: 0902467524

Email: trantrungkien@danhnhan.nethoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.comwww.hoixuatban.com

 

 

 

0 comments:

Post a Comment